1. Welkom

Lidmaatschap – Informatie:

Een ieder die geïnteresseerd is in deze mooie sport, is, geheel vrijblijvend, van harte welkom op een van de speeltijden; er is altijd wel een (bestuurs) lid aanwezig die u opvangt en wegwijs maakt. Ook zijn er boules beschikbaar. Alvorens lid te worden kunt u drie keer meespelen om te kijken of de sport u bevalt en of de sfeer van onze vereniging u aanspreekt.

Contributie.

Contributie loopt van 1 juli tot 1 juli.  U kunt zich ook opgeven tussentijds. Dan wordt de contributie berekend over het aantal maanden tot 1 juli.                (afgerond € 3,50 per maand)

De verenigingscontributie voor 2021 / 2022 is als volgt vast gesteld:
1e gezinslid    € 40,00
2e gezinslid    € 40,00

U betaalt bij ons geen inschrijfgeld.

Naast de training wordt er ieder jaar een petanquecursus voor beginners gegeven. De aankondiging hiervoor komt op het info-bord in de kantine en op de website.

 

Proefperiode jeu de boules
Je kunt zonder enige verplichting één maand naar eigen keuze proberen of het je bevalt. Tijdens deze proefperiode zorgen we, als je dat wilt,  voor deskundige begeleiding en jeu de boules-ballen. Een  e-mail sturen kan ook: infojeudebouleseerbeek.nl

Samengevat

 • een actieve, gezellige vrijetijdsbesteding
 • vriendelijke club, sfeervol clubhuis met terras,
 • kennismaking met deze sport
 • deskundige begeleiding
 • tijdens de proefperiode zorgt BOUL’EERBEEK voor de jeu de boules-ballen.

Wil je kennismaken met een laagdrempelige en toch uitdagende sport in een ontspannen sfeer? Bij BOUL’EERBEEKben je van harte welkom. Graag tot ziens op de baan!

ADRES:

Speel locatie/clubhuis

Tjark Riks Centrum

Derickxkamp 2A  6961 DL  Eerbeek

telefoon:  0575 561988

 

Wij zeggen liever “je” tegen “U”.

Het is de bedoeling dat onze vereniging i.o. een vereniging gaat worden waar jong en oud zich thuis gaat voelen. Daarom zal de aanspreektaal op deze site “je” zijn. Niet alleen omdat het een trend is maar ook omdat we liever niet als een strak zittend pak willen overkomen. Natuurlijk zijn we opgegroeid met het idee dat “U” zeggen wel zo netjes is. Dat is in principe ook zo, maar het creëert ook de nodige afstand. Tegen je partner, onze kinderen, de buurman en collega’s zeg je ook geen u maar jij.

Historie

Initiatiefnemer  John van Dijk, zag in het voorjaar van 2020 een oproep van de KIBOE in de krant waarin werd opgeroepen om deel te nemen aan een brainstormsessie om de KIBOE toegankelijk te maken voor jong en oud. Met name het ontmoetingscentrum zou een punt van samenkomst moeten worden en tevens worden voorzien van een jeu de boules baan.

Het idee was geboren!

Een jeu de boules baan dacht hij dat hebben we nodig. Er is behoefte aan met name de ouderen onder ons willen blijven bewegen nu in de coronatijd het bridgen, schaken, dammen etc. op een laag pitje staat. Maar ook voor de verdere toekomst is het een welkome aanvulling voor de activiteiten voor jong en oud.

Op 17 februari 2020 tijdens de infoavond op de Kiboe, waar John ook aanwezig was,  bleek er wel interesse te bestaan voor de ontwikkeling van een baan. Echter in de loop van de maanden kwam hij samen met het bestuur van de Kiboe tot de conclusie dat een jeu de boules baan op het terrein van de  Kiboe  geen goede optie is.  Geconcentreerd het spel spelen tussen uitwerpselen van de loslopende dieren of gestoord worden door opa’s en of oma’s  is niet prettig. Ook rondfietsende kinderen kan als storend worden ervaren. En de boerderij kan niet als clubhuis fungeren.  Aldus het bestuur van de Kiboe.

Toen werd contact opgenomen met Last gear omdat op dat terrein ook wel een mogelijkheid was om een baan aan te leggen en voorzien was van een kantine/clubhuis.

Naar aanleiding van  diverse persberichten in diverse regionale kranten nam  SWB (Stichting welzijn Brummen) contact op met John en stelde het voor- terrein van het Tjark Riks beschikbaar. Dit is een mooie locatie in de schaduw van de Prunussen, ook mogen de deelnemers gebruik maken van de toiletten en het gezellige restauratie gedeelte.

Er werd door hem een infomiddag in de krant aangekondigd waar 25 geïnteresseerden op af kwamen. (zie verslag van deze bijeenkomst onder “tab Nieuws” bijeenkomst 11 december 2020)

EINDELIJK GAAT HET BALLETJE ROLLEN IN EERBEEK.

Opening  jeu de boules baan in Eerbeek.

Zaterdag 10  juli 2021 is het zover, dan wordt de jeu de boules baan in Eerbeek feestelijk geopend. De baan bestaat uit 3 speelvelden zodat er maximaal 18 personen tegelijk kunnen spelen. Nadat initiatiefnemer en aanjager John van Dijk al een onderzoek en een oriënterende  periode achter de rug had, kwam hij uiteindelijk samen met mevrouw Ruth Frederiks van de SWB, nadat er diverse verkennende gesprekken waren gevoerd en hij uiteindelijk een  uitgebreid businessplan had ingediend, tot de conclusie dat een samenwerking met de SWB de beste optie was. Snel daarna ging een  3-tal enthousiaste vrijwilligers, zijnde de opstartcommissie  (Hannie Elfrink, Elizabeth Berlemon en Peter Spek en John van Dijk) van  start en gaf de SWB er de voorkeur aan de baan te financieren. Financieel geruggensteund door de SWB heeft de commissie i.o.m. de SWB de regie genomen in de ontwikkeling en aanleg van de baan en werd met hulp van enkele   vrijwilligers begonnen met de opbouw van de baan. De vereniging in oprichting wordt voorlopig gefaciliteerd door de SWB, d.w.z. dat opgave van een lidmaatschap loopt via de SWB. De vereniging wil in eerste instantie met 50 leden van start gaan en er  hebben zich al een flink aantal leden aangemeld. Begin 2023 zal er een oprichtingsvergadering worden belegd  om een vereniging te starten. Als vereniging in oprichting hebben we van een aantal sponsoren al een financiële ondersteuning gekregen waarmee we al een sleepnet, werpringen en ballen hebben gekocht. Ook zijn er al spontaan ballen geschonken door enkele inwoners van Eerbeek die om fysieke redenen niet meer kunnen spelen en dus de jeu de boules ballen over hadden. De leden die zich reeds hebben opgegeven krijgen binnenkort een uitnodiging voor een informele middag of avond om kennis te maken met elkaar maar ook om even te brainstormen over de openingstijden en speelmomenten.

De opening zal geschiedden om 13.00 uur in een feestelijk Frans sfeertje onder het genot van een hapje en een drankje. Er zijn kunstschilders, zwervers, bedelaars aanwezig allemaal onder het toeziend oog van de Gendarmerie. Ook een ensemble van fanfare de Eendracht is tijdens de opening aanwezig. De openingshandeling zal worden verricht door de directeur van de SWB mevrouw Martine Jurriens die een bijzondere verrichting moet gaan doen.

Is er  in Eerbeek behoefte aan een Jeu de boule vereniging?

Na een oproep in de diverse bladen en behoefte peilingen was er duidelijk belangstelling voor het jeu de boules spel. Mensen hebben behoefte aan activiteiten, maar het is lastig voor ze om die zelf te organiseren. Daar heeft de leeftijd mee te maken  het hoeft voor veel mensen allemaal niet meer zo.  Om ouderen langer vitaal te houden is een gezonde en actieve leefstijl belangrijk.  Ze moeten echter wel even uit hun dagelijkse sleur komen. Tijdens de jeu de boules hebben ze contact met elkaar, kunnen ze aan het einde van de dag zeggen   “Ik heb met die en die gesproken”   en  het zal de sociale cohesie een beetje terug brengen.

Sporten is van alle tijden, maar de motieven om te sporten verschuiven langzaamaan. In het drukke  leven van tegenwoordig zoeken mensen tijd om gezond bezig te blijven. Motieven als gezelligheid, competitie en sociaal bezig zijn komen daar ook bij.  Zelf kunnen bepalen wanneer je gaat sporten lijkt een must.  Deze voorgaande punten hebben ons doen besluiten een jeu de boules vereniging op te starten.  Zeker nu aangejaagd door de Corona perikelen  is het met name voor de oudere doelgroep belangrijk in beweging te blijven.

Een spel voor oude mannen?

Wie denkt dat Jeu de Boules een spel is voor oude mannen die in de schaduw van de platanen op een pleintje in Frankrijk wat met ballen gooien, hebben het totaal mis. Jeu de Boules is een uitdagende lifetime-sport voor het hele gezin en snel terrein aan het winnen is. Het is de meest sociale sport die men bedenken kan. Jonge en oudere mannen en vrouwen spelen met of tegen elkaar, leeftijd en sekse zijn dus geen probleem. Men mag deze sport ook als een familiesport beschouwen. Ook gehandicapten kunnen met aanpassing van de spelregels, aan het Jeu de Boules deelnemen. Jeu de Boules is een teamsport, waarbij de inbreng van elke speler medebepalend kan zijn voor het resultaat tijdens een wedstrijd. Als men een beetje thuis is in het Jeu de boules zal men ervaren dat het een boeiende sport is. Men kan Jeu de Boules beoefenen als wedstrijdsport door deelname aan de door de NJBB georganiseerde competitie, maar men kan ook zuiver recreatief spelen. Naast aanschaf van spelmateriaal en afdracht van de clubcontributie brengt deze sport weinig kosten met zich mee. Geen wonder dus dat deze sport in Nederland een grote populariteit geniet.

Een sport voor iedereen: Technisch – Tactisch – Uitdagend

Jeu de boules of petanque?

Jeu de boules is een verzamelnaam voor verschillende balspelen met metalen ballen. Petanque is een spelvariant van jeu de boules. In Nederland wordt alleen deze variant gespeeld, petanque dus!

Petanque staat voor een uitdagende wedstrijdsport waarbij vaardigheid (techniek), tactiek, concentratie en teamgeest centraal staan. Petanque wordt in diverse teamsamenstellingen beoefend: Tripletten (3 tegen 3).  Doubletten (2 tegen 2) en Tete-a-tete (1 tegen 1).

Geschiedenis van het spel

Jeu de boules voor iedereen

Jeu de boules is één van de snelst groeiende sport- en recreatiemogelijkheden in Nederland..
De vorm van jeu de boules die in Nederland en vele andere landen wordt gespeeld heet pétanque.
De kracht van het pétanque spel is dat het tot op hoge leeftijd recreatief gespeeld kan worden.
Petanque spelen op topniveau vereist conditie, concentratievermogen, techniek, spelstrategie en training.

Ontstaan van het spel
Jeu de boules wordt al eeuwenlang beoefend. Al bij de Romeinen en Grieken werd het spel met stenen ballen gespeeld. In 1911 werden de eerste metalen boules gefabriceerd. Toen werden ook de spelregels vastgesteld.

In het begin van de 20e eeuw werd jeu de boules voornamelijk gespeeld in het zuiden van Frankrijk. Eigenlijk is ‘jeu de boules’ een verzamelnaam voor een aantal verwante sporten, waarvan pétanque de belangrijkste variant is. Na 1945 verspreidde het spel zich snel over geheel Frankrijk. Daar is het momenteel de derde sport. Maar ook in andere landen zijn er vele enthousiaste beoefenaars.

Het woord ‘pétanque’ is een verbastering van ‘pieds tanqués’, de voeten gesloten op de grond. Tijdens het spel diende men de voeten bijeen te houden. Door de speciale aard van pétanque leent het spel zich voor beoefening door iedereen, jong en oud.

Het spelmateriaal
Pétanque wordt gespeeld met een aantal metalen ballen, boules genaamd, en een klein houten balIetje, het butje genoemd.

De boules
Om aan wedstrijden mee te kunnen doen, moet men over officieel goedgekeurde boules be­schik­ken. Het gewicht van deze boules dient tussen de 650 en 800 gram te zijn, de diameter tussen de 7.05 en 8 cm. Het gewicht en het merkteken worden door de fabrikant in de boules gegraveerd. De bekendste merken die in Nederland te koop zijn, zijn Obut, Intégrale en Idéale.

Het butje
Het butje of cochonnet moet van hout vervaardigd zijn. De diameter hiervan moet tussen de 25 en 35 mm. liggen.

De kleding
Speciale kleding is voor pétanque niet vereist. Gemakkelijk zittende kleding en soepele schoenen worden aanbevolen. Wedstrijden worden over het algemeen in speciale clubkleding gespeeld.

Overige materialen
Niet verplicht, maar onontbeerlijk voor de pétanque-speler zijn verder een meetlat of rolmaat, een tellertje voor het bijhouden van de score, een tasje of kistje om de spelmaterialen in op te bergen en tenslotte een doekje om de boules schoon te maken.

Spelvormen
Het pétanque kan in verschillende vormen worden gespeeld. Vrijwel altijd wordt het in teamvorm gespeeld. Dat wil zeggen: een team van twee spelers, de zogenaamde doublettenvorm, of een team van drie spelers, de zogenaamde triplettenvorm. Ook wordt er wel individueel gespeeld, de zo­ge­naamde tête-à-tête vorm.

Spelregels Jeu de Boules

Het spel wordt gespeeld met twee teams. De volgende spelvariaties zijn mogelijk:

Tête-à-tête

twee teams met elk 1 speler; iedere speler heeft 3 ballen

Doublette

twee teams met elk 2 spelers; iedere speler heeft 3 ballen

Triplette

twee teams met elk 3 spelers; iedere speler heeft 2 ballen

Algemene spelregels Jeu de Boules

 1. Het team dat de toss heeft gewonnen, bepaalt waar gespeeld wordt en maakt op de grond een cirkel met een diameter van minimaal 35 en maximaal 50 centimeter. Deze zgn. werpcirkel moet minimaal 50 cm     binnen de rand van het veld liggen.
 2. Het werpen gebeurt vanuit de werpcirkel. De voeten van de speler moeten in de cirkel staan en mogen niet van hun plaats komen voordat het geworpen but of de boule de grond heeft geraakt. De boule wordt altijd onderhands gegooid.
 3. Vanuit de werpcirkel mag een speler van dit team het but (het houten balletje) op een afstand van ten minste 6 meter en ten hoogste 10 meter gooien. Het but moet tenminste 1 meter van een obstakel afliggen. Degene die werpt moet in de werpcirkel met beide voeten op de grond blijven.
 4. Het team dat het but werpt, speelt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. De speler die het but werpt, hoeft niet als eerste te spelen, het mag ook een medespeler zijn.
 5. Nu komt de tegenpartij aan de beurt. Deze probeert een boule dichter bij het but te werpen. Dit kan door een boule beter te plaatsen, of door een boule weg te stoten.
 6. Lukt dit niet, dan mag datzelfde team een nieuwe bal gooien. Dit kan zo doorgaan, totdat alle boules van 1 team zijn gespeeld. In dat geval heeft het andere team 5 boules over die nog gespeeld kunnen worden en een kans maken voor een hogere score.
 7. Lukt het de tegenpartij wel een boule dichter bij het but te plaatsen, dan is het andere team weer aan de beurt.
 8. Tijdens het spel kan het but buiten de baan komen.
 9. Als beide teams nog boules hebben, dan wordt de werpronde geheel opnieuw gespeeld.
 10. Als beide teams geen boules meer hebben, dan wordt de werpronde ook geheel opnieuw gespeeld.
 11. Heeft slecht één team nog boules, dan wint dit team de werpronde en krijgt evenveel punten als het aantal nog te spelen boules.
 12. Nu mag het eerste team weer proberen de situatie naar haar voordeel om te buigen en gaat daar mee door tot het al of niet gelukt is. enz.
 13. Heeft een team geen boules meer dan kunnen de tegenstanders met de nog resterende boules proberen meer punten te scoren. Hebben beide teams geen boules meer dan worden de punten geteld.
 14. Iedere boule die beter ligt dan de dichtst bijzijnde boule van de tegenpartij levert 1 punt op.
 15. Een winnend team kan per werpronde minimaal 1 punt en maximaal 6 punten scoren. Een verliezend team haalt geen punten.
 16. Het team dat de voorgaande werpronde heeft gewonnen, mag de nieuwe werpronde beginnen. Er wordt een nieuwe werpcirkel getrokken op de plaats waar het but het laatst lag.
 17. Het team dat als eerste 13 punten bereikt is de winnaar.