4. Organisatie

Bestuur:

Voorzitter:                        Gerie Schotpoort

Penningmeester:         Ruud Klarenbeek

Lid:                                        Peter Spek

Evenementen/feestcommissie:

voorzitter:                                Gerie Schotpoort

Lid:                                                Lenie Burnet

Lid:                                                Ruud Burnet

Technische commissie:

Voorzitter:                          Peter Spek

Lid:                                         Henk van der Ploeg

Lid:                                         Bob Roeloffzen

Public Relations en sponsoring

Voorzitter:                        John van Dijk

Lid:                                       Henk van der Ploeg

Speltechniek en training:

                        Peter Spek

Peter geeft in principe iedere eerste maandagmiddag  van de maand een training.