10. Nieuwsflitsen

 
Vereniging i.o. wordt Club:
Gelet op de vele vereisten waaraan een vereniging met rechtsbevoegdheid moet voldoen (zoals inschrijving K.v.K., Notariële akte, bestuursaansprakelijkheidsverzekering etc.) hebben we met de SWB afgesproken onder hun paraplu te blijven acteren, bij de SWB zijn deze zaken immers al geregeld en kunnen we gebruik maken van hun kennis en kunde. De voorzitter wordt dan formeel contactpersoon met de SWB en de huidige leden van het bestuur van BOUL’ EERBEEK blijven samen met de voorzitter de club leiden.
 
Wij zullen  derhalve geen vereniging gaan oprichten maar ons gaan presenteren als club met een nieuw vignet zijnde: 

image.png

Sponsoring
We zullen ons ook niet actief bezig gaan houden met het werven van sponsoren maar per activiteit van onze club een sponsor proberen te benaderen. Begunstigden krijgen van ons meer aandacht.
 

Verlichting

Velen van jullie hebben de verlichting al zien branden. We kunnen nu langer doorspelen en toegang geven aan de nog werkenden onder ons en nieuwe leden aantrekken.
We hebben daarom ook de reguliere speeltijden aangepast en uitgebreid :
Maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00 tot 22.00 uur.
Vrijdag van 14.00 tot 17.00uur
Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Natuurlijk kunnen leden ook tussen de reguliere speelmomenten gebruik maken van de baan. De benodigde attributen staan in de z.g. diepvriesruimte en is bereikbaar via het sleutelkastje.
 
WhatsApp groep.
Het is aan te bevelen om deel te nemen aan de Boul’ Eerbeek App groep, daarmee kun je aangeven of en wanneer je komt spelen.
 
Nieuwe leden
Mochten jullie personen weten die ook interesse hebben in jeu de boules, probeer ze dan mee te nemen en te enthousiasmeren.
We hebben momenteel 28 leden  maar er kunnen er nog meer bij. We hebben aanvragen van werkenden die ook s avonds willen kunnen spelen.