2. Nieuwsflitsen en Foto’s

Nieuwsflits 12.

Beste mensen,

Nog ver voor de eerste Corona uitbraak had ik het idee om een jeu de boules vereniging op te starten. Nu ik na bijna 2 jaar de kartrekker en het laatste jaar de voorzitter ben geweest, vind ik het nu tijd (daar ik nog meer bezigheden en plannen heb) om het stokje over te dragen. Er is nu mede door de investering van de SWB en geweldige hulp van een aantal vrijwilligers een mooie baan, voorzien van verlichting, gerealiseerd waar een kleine 30 leden regelmatig zijn te vinden.

 De bestuursstructuur van de huidige club zal ook enigszins worden gewijzigd.

Gerie Schotpoort wordt de nieuwe voorzitter.

Ruud Klarenbeek blijft de penningmeester.

Peter Spek contactpersoon voor de techniek en onderhoud.

 De Lief en Leed commissie komt te vervallen. Via de bekende appgroep Boul’Eerbeek en signalen van de leden zal het bestuur ziekte, droevige en plezierige gebeurtenissen gaan signaleren en vervolgens actie gaan ondernemen.

 Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen er een succes van te maken.  Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes en verder iedereen veel boules plezier en we blijven elkaar zien op de baan.

 Vriendelijke groet.

John van Dijk

 

Nieuwsflits 9.

Vereniging i.o. wordt Club:
Gelet op de vele vereisten waaraan een vereniging met rechtsbevoegdheid moet voldoen (zoals inschrijving K.v.K., Notariële akte, bestuursaansprakelijkheidsverzekering etc.) hebben we met de SWB afgesproken onder hun paraplu te blijven acteren, bij de SWB zijn deze zaken immers al geregeld en kunnen we gebruik maken van hun kennis en kunde. De voorzitter wordt dan formeel contactpersoon met de SWB en de huidige leden van het bestuur van BOUL’ EERBEEK blijven samen met de voorzitter de club leiden.
 
Wij zullen  derhalve geen vereniging gaan oprichten maar ons gaan presenteren als club met een nieuw vignet zijnde: 

image.png

Sponsoring
We zullen ons ook niet actief bezig gaan houden met het werven van sponsoren maar per activiteit van onze club een sponsor proberen te benaderen. Begunstigden krijgen van ons meer aandacht.
 
Verlichting
Velen van jullie hebben de verlichting al zien branden. We kunnen nu langer doorspelen en toegang geven aan de nog werkenden onder ons en nieuwe leden aantrekken. 
We hebben daarom ook de reguliere speeltijden aangepast en uitgebreid :
Maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00 tot 22.00 uur.
Vrijdag van 14.00 tot 17.00uur
Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Natuurlijk kunnen leden ook tussen de reguliere speelmomenten gebruik maken van de baan. De benodigde attributen staan in de z.g. diepvriesruimte en is bereikbaar via het sleutelkastje.
WhatsApp groep.
Het is aan te bevelen om deel te nemen aan de Boul’ Eerbeek App groep, daarmee kun je aangeven of en wanneer je komt spelen.
Nieuwe leden
Mochten jullie personen weten die ook interesse hebben in jeu de boules, probeer ze dan mee te nemen en te enthousiasmeren.
We hebben momenteel 28 leden  maar er kunnen er nog meer bij. We hebben aanvragen van werkenden die ook s avonds willen kunnen spelen.
 

Nieuwsflits 8.

Vandaag is onder leiding van onze techneut Bob Roeloffzen de verlichting boven de banen geïnstalleerd. Bob is al dagen bezig geweest met de voorbereidingen en vandaag geholpen door een aantal vrijwilliger is de hele klus geklaard.
De schakelaar van de verlichting zit in de ruimte waar ook de andere attributen staan.
 
Het bestuur zit woensdagmiddag a.s. bij elkaar om een aantal zaken te bespreken, we zullen dan ook kijken naar uitbreiding van  geschikte speelavonden.
 
Onderstaande link laat een impressie zien van de werkzaamheden van vandaag. 
 
Namens de hele vereniging dank ik Bob, Henk, Jan, Joop, Benno, Hemmy, Ruud en Tonny en niet te vergeten Lizette die ook de hele dag aanwezig was, voor de geweldige inzet. 
 
 
2
Koen en Cor zijn druk bezig met het vullen
van de plantenbakken.
Bel voor de volgende ronde.
Ballentafel om de koffertjes en bal op te zetten
Husselzakje om deelnemers een “steentje” met letter en kleur
ongezien te laten pakken.

6 juli 2021

Peter laat met trots zien de door hem vervaardigde scoreborden.
scoreborden worden gemaakt.

6 juli 2021

een nieuwe naam is geboren!!

5 juni 2021

De baan is netjes aangelegd door Hovenier Konijnenberg , banken zijn geplaatst met medewerking van enkele vrijwilligers. Nu nog planken op de banken monteren en gras zaaien en dan maar wachten tot 10 juli.

19 maart 2021

Een z.g. opstartcommissie bestaande uit 4 enthousiaste personen die recentelijk weer bij elkaar zaten,  is bezig  een  vereniging op te richten. Deze commissie wil opstarten met maximaal 50 leden. In overleg met de Jeu de boules vereniging Eerbeek  i.o. gaat de SWB aan de voorzijde, op hun binnenplaats aan de Derickxkamp, een wedstrijdbak realiseren. Deze wordt voorzien van 3 professionele banen. Hopelijk zal men nog deze zomer kunnen boulen. Gadegeslagen door toeschouwers die op het gezellige, nog aan te leggen terras, zitten te genieten van het mooie spel.

21 februari 2021

Ondanks de Corona perikelen en het slechte weer zijn we achter de schermen druk bezig met het aanvragen van offertes voor de aanleg van de baan en het inrichten van de omgeving.
SWB en de Gemeente zijn enthousiast dus alle duimen omhoog.

 

10 februari 2021

Het lijkt rustig, klop ook i.v.m. Corona en het barre weer echter achter de schermen gebeurt er veel. We houden je op de hoogte.


24 januari 2021:         Momenteel 25 aanmeldingen.


11 december 2020:  Verslag van de eerste bijeenkomst Jeu de boules Eerbeek 

Op vrijdag 11 december hebben we een eerste bijeenkomst gehad over de start van Jeu de boules vereniging Eerbeek.

John heeft een ieder welkom geheten en verheugde zich op het grote enthousiasme van de aanwezigen.  Aanwezig waren naast een 8 tal geïnteresseerden ook Erik de Reuver van de bond NJBB, Ruth Frederiks en Felix Jansen van de SWB Brummen.

Een viertal geïnteresseerden hadden zich afgemeld voor deze middag maar willen graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.  Nadat ondergetekende de motivatie en het tot stand komen van het idee had toegelicht, werd uitgebreid gediscussieerd over “hoe nu verder”

Duidelijk moet zijn dat we beginnen als een recreatieve club, laagdrempelig en waar gezelligheid hoog in het vaandel staat. Een eventuele contributie of lidmaatschap zal later worden bepaald.

Het idee is dan ook om ons niet direct aan te sluiten bij de bond en eerst maar eens te kijken hoe e.e.a. verloopt.  De locatie (op het grasveldje rechts van het schoolplein) is besproken en de bedoeling is om 1 “bak” aan te leggen met de afmeting van 12×10 meter zodat we op termijn ook voldoen aan de afmeting van de bond om mee te kunnen doen aan een eventuele competitie.

Ruth gaat contact leggen met de gemeente om de speeltoestellen te verwijderen en zal John op de hoogte houden.

John heeft gevraagd of er mensen waren die mee willen organiseren en e.e.a. te willen coördineren.  Willem Vollemans, Hannie Elferink en Peter Spek hebben aangegeven samen met John wel  een soort van opstart commissie te willen vormen.

Felix heeft toegezegd dat, indien we moeten vergaderen in het Tjark Riks hier geen vergoeding tegenover hoeft te staan.  Indien in de toekomst ook in het weekend gespeeld gaat worden (competitie of een toernooi) kunnen we de sleutel van het gebouw krijgen.

Kortom een waardevolle bespreking waar mee we een duidelijke weg hebben ingeslagen.

Heb je FaceBook,  kijk en like dan de site jeudeboules@eerbeek  en delen mag ook dan krijgen we meer bekendheid.

Ideeën zijn altijd welkom!!

We houden contact.

 

EERSTE OPROEP OP FACEBOOK!!   9 oktober 2020

Het is mijn bedoeling te checken of er behoefte is aan een jeu de boule club. Zeker nu de oudere mensen niet meer kunnen bridgen, dammen, etc. Ik heb een mooie locatie op het oog waar ook gezellig samen zijn mogelijk is onder het genot van een kopje koffie en of een drankje.
Ik verzoek jullie zo veel mogelijk mensen te attenderen op deze groep en vragen of ze zich willen aanmelden.
Ik kan dan alle leden van de groep op deze manier gemakkelijk informeren.
Dank voor je medewerking. (je bent niet voor niets mijn vriend op facebook, toch!!}
groet, John
 
 
 
 
 
 
Opmerking plaatsen